NIMES 50x50 / 100x100

nimes_cdr_01jny17_lr.jpg

653.3
850
NIMES Desert Modular dlažba (bal=1m2) ( NIM003 ) Více informací  Na objednávku:obvykle do měsíce NIMES Desert Modular dlažba (bal=1m2) ( NIM003 ) 865 813 -6%
NIMES Desert 50x50 dlažba (bal=1,25m2) (NIM006) Více informací  Na objednávku:obvykle do měsíce NIMES Desert 50x50 dlažba (bal=1,25m2) (NIM006) 695 653 -6%
NIMES Blanc Modular dlažba (bal=1m2) (NIM002) Více informací  Na objednávku:obvykle do měsíce NIMES Blanc Modular dlažba (bal=1m2) (NIM002) 865 813 -6%
NIMES Blanc 50x50 dlažba (bal=1,25m2) (NIM005) Více informací  Na objednávku:obvykle do měsíce NIMES Blanc 50x50 dlažba (bal=1,25m2) (NIM005) 695 653 -6%
NIMES Argile Modular dlažba (bal=1m2) (NIM001) Více informací  Na objednávku:obvykle do měsíce NIMES Argile Modular dlažba (bal=1m2) (NIM001) 865 813 -6%
NIMES Argile 50x50 dlažba (bal=1,25m2) (NIM004) Více informací  Na objednávku:obvykle do měsíce NIMES Argile 50x50 dlažba (bal=1,25m2) (NIM004) 695 653 -6%