Rovné otopné těleso

rovne_otopne_teleso.jpg

850
2200